Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Publikacje

Ośrodek wydaje czasopismo NOVENSIA, którego archiwalne numery w całości udostępniamy online.

Rocznik jest indeksowany w bazie ERiH i figuruje na liście ministerialnej za 100 pkt.

Zainteresowanych informacjami odnośnie aktualnego numeru, archiwum oraz potencjalnych autorów zapraszamy na stronę czasopisma: novensia.uw.edu.pl

 

 

 

 

Monografie opublikowane przez Ośrodek:

P. Dyczek, Novae. Bałkańskie wrota / Нове. Порта към Балканите / Novae. Gate to the Balkans, Warszawa 2021, 168 pp.

> spis treści

R. Ciołek, The Monetary System in the Kingdom of Ballaeus = RHIZON / RISINUM. Illyrian Fortress, Greek and Roman Town, Volume Two.

 

> spis treści

P. Dyczek, S. Shpuza (eds.), Scodra. From Antiquity To Modernity volume 1. Warszawa 2020, 404 pp.

 

> Więcej informacji

 

J. Martinović, T. Płóciennik, Epigrafika Crne Gore.

Monumentalne kompendium inskrypcji greckich, łacińskich i starosłowiańskich odkrytych na terytorium Zatoli Kotorskiej w Czarnogórze.

K. Kozłowski, M. Nowak, I przyszli ludzie zza Gór Wysokich. Ziemie Polskie od VI do IV Tysiąclecia BC, Rzeszów-Warszawa 2019.

Ta publikacja wydana wspólnie z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego opisuje procesy migracyjne i kulturotwórzcze, które miały miejsce na ziemiach polskich od VI do IV tysiąclecia p.n.e.

Cena: 100 PLN

J. Kolendo, T. Płóciennik

Vistula amne discreta

To fascynujące dzieło jest efektem współpracy nieżyjącego już profesora Jerzego Kolendo i Tomasza Płóciennika. Książka opisuje i analizuje greckie i łacińskie źródła do najdawniejszych dziejów ziem Polski.

Cena: 40 PLN

S. Kozłowski

Kwiat Królestwa. Archeologów Polskich Pokolenie Trzecie. 2015

Autor opisuje historię polkiej archeologii, jak zwykle w niezykle ciekawy i błyskotliwy sposób .

Cena: 70 PLN

P. Dyczek (red.), Tak się wszystko zaczęło. Śladami Polaków w Czarnogórze.

W książce są zawarte rozmaite opowieści i biografie osób, których los ich zaprowadził do pięknego kraju nad Adriatykiem.

 

Kozlowski Stefan Karol (red.), Stefan Krukowski i jego przygoda z PMA. Warszawa, Lodz 2014, ss. 1-211. Ksiazka jest dzielem zbiorowym i przedstawia historie Panstwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w latach 1921-1949 oraz wybrane epizody z zycia Stefana Krukowskiego, wybitnego prehistoryka, przez dziesieciolecia zwiazanego z tym muzeum. W pierwszej czesci dzielo ujawnia m.in. nowe fakty na temat regulaminow muzeum, projektu przedwojennej siedziby, a takze opisuje sprawe powolania Wydzialu Paleolitu. Czesc druga ukazuje boje Stefana Krukowskiego ze srodowiskiem archeologicznym warszawskim oraz jego wspolprace z Jurijem Polanskim, wreszcie rzuca swiatlo na wojenne losy bohatera.

 

 

P. Dyczek, Rhizon, Warszawa 2013, ss. 144, ISBN 978-83-934239-8-9

Cena: 50 PLN

Album poświęcony historii i wykopaliskom w czarnogórskim Risan, opatrzony w bogatą selekcję pięknych zdjęć.

P. Dyczek, Iliria i prowincje bałkańskie w Zjednoczonej Europie/Iliria dhe provincat ballkanike në Evropën e Bashkuar/Illyria and the Balcar Provinces in United Europe, Warszawa 2011, ss. 140, figs. 118, ISBN 978-83-928330-8-6. Cena 30 PLN

Trilingwa polsko-albańsko-angielska. W publikacji zaprezentowano wyniki badań archeologicznych prowadzonych przez Ośrodek w Novae (Bułgaria) i antycznym Rhizon/Risinium (Czarnogóra). Zawarto w niej także informacje o „skarbie monet króla Ballaiosa z Risan” oraz wyniki tegorocznej kampanii w Risan, w czasie której odkryto tzw. Dom Aglaosa i wspaniały złoty pierścień. Poszczególne rozdziały koncentrują się na najciekawszych zagadnieniach naukowych i najbardziej interesujących, i unikatowych wynikach naszych badań. Książka jest bogato ilustrowana, zawiera także podstawową literaturę.

Ciołek, P. Dyczek, Novae. Legionary Fortress and Late Antique Town, ed. P. Dyczek. Volume Two. Coins from Sector IV, Warszawa 2011.

Monograficzne opracowanie monet odkrytych na obszarze sektora IV.

S. Jilek, P. Dyczek, M. Lemke, The Danube Limes, A Roman River Frontier, Warsaw 2009

Książka powstała w ramach projektu “Danube Limes” (patrz Badania) i stanowiły zwięzłą monografię o stanowiskach granicy na Dunaju Cesarstwa Rzymskiego.

T. Derda, P. Dyczek, J. Kolendo [eds.], Novae : Legionary Fortress and Late Antique Town, vol. I: A Companion on the Study of Novae, Warsaw 2008 [2009]

Pierwszy tom serii monograficznej o stanowisku Novae. Tom zawiera artykuly na temat historii badań, Novae w źródłach antycznych, historii stanowiska, geografii, topografii i kartografii oraz obszerną bibliografię o Novae obejmującą lata 1726-2008.

 

Cena: 50 PLN

A. Dimitrova – Milceva, Die Bronzefunde aus Novae Moesia Inferior., Warszawa 2006, ISBN 83-916770-3-6. Publikacja dofinansowana w ramach programu Cultura 2000.

Autorka, znana badaczka bulgarska i wieloletni kierownik bulgarskiej ekspedycji w Novae przedstawia w swojej pracy brazy figuralne. SA to zabytki pochodzace przede wszystkim z wykopalisk archeologów bulgarskich oraz zbiorów muzealnych. Brazy pochodzace z badan polskich archeologów beda opublikowane osobno w ramach calosciowej publikacji wyników badan w Novae. Po czesci syntetycznej, w której wskazano glówne wnioski plynace z calosciowej analizy zabytków, nastepuje czesc katalogowa. Kazdy zabytek zostal opisany i zilustrowany, podano takze podstawowa literature. Ksiazka jest bardzo dobrym zródlem dla wszystkich naukowców zajmujacych sie nie tylko brazami, ale w ogóle sztuka prowincji rzymskich

P. Dyczek, Roman Amphorae of the 1st –3rd centuries AD found on the Lower Danube. Typology, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001. ISBN 83-235-0138-6,

W pracy zaprezentowano nową typologie amfor znajdowanych na obszarze Dolnego Dunaju. Przedstawiono genezę typów ich warianty, podstawowe dane dotyczące poszczególnych amfor, datowanie, epigrafikę, szczegółowe obszary występowania, analogie oraz – czego dotychczas nie było w pracach na ten temat – wyniki i wnioski płynące z wykonanych analiz fizyko-chemicznych, które stanowią rodzaj bazy danych wyjściowych dla innych badaczy. Nie ograniczono się w pracy jedynie do tematyki ściśle typologicznej, ale przedstawiono także zarys związków ekonomicznych i znaczenie amfor w wymianie handlowej. Praca w języku angielskim.

J. Kolendo, J. Żelazowski, Teksty i pomniki. Zarys epigrafiki łacińskiej okresu Cesarstwa Rzymskiego, Warszawa 2003, ISBN 83-916-770-2-8,

Pod każdym względem jest to praca wyjątkowa nie tylko w Polsce, zawiera bowiem komplety wykład epigrafiki łacińskiej wraz z wykazem skrótów epigraficznych i bibliograficznych Autorzy analizują pojecie źródła epigraficznego, opisują warsztat epigrafika, a następnie poszczególne elementy różnych typów inskrypcji. Osobny rozdział poświęcony jest datowaniu inskrypcji i epigrafice łacińskiej w Polsce. Ksiąąka jest bogato ilustrowana inskrypcjami pochodzącymi głównie z wykopalisk w Novae. Praca w języku polskim