Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

PICASP

Projekt „Pilot courses in Practice Enterprise to implement the University-Enterprise Cooperation for the development of Caspian Area (PICASP)” został sfinansowany przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EUCEA) w ramach programu Erasmus+, w jego sekcji dotyczącej budowy potencjału w szkolnictwie wyższym.

Jego głównymi beneficjentami są kraje nadkaspijskie – Azerbejdżan, Kazachstan i Rosja, a konkretnie znajdujące się tam uniwersytety. Odpowiednio: Azerbejdżański Uniwersytet Turystyki i Zarządzania oraz Uniwersytet KHAZAR, oba w Baku; Uniwersytet Biznesu Międzynarodowego w Ałmaty oraz Kaspijski Uniwersytet Technologii i Inżynierii w Aktua; Państwowy Uniwersytet Techniczny w Wołgogradzie oraz Astrachański Uniwersytet Państwowy.

Celem projektu jest stworzenie pilotażowego programu studiów na wyżej wymienionych uczelniach. Głównym założeniem jest porzucenie tradycyjnego modelu edukacyjnego opartego na przestarzałych założeniach i sztywnym podziale na nauczyciela oraz uczniów. Nowy pilotażowy program oparty będzie na najlepszych dostępnych praktykach, za wybór których odpowiadają europejscy partnerzy. Duży nacisk zostanie położony na kwestie przedsiębiorczości oraz związane z zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Priorytetowym sektorem tego projektu jest turystyka a tym samym kwestie związane z dziedzictwem kulturowym oraz jego ochroną. Co z kolei doskonale wpisuje się w strategie dywersyfikacji rozwoju ekonomicznego regionu, którego gospodarka jest w zdecydowanej części oparta na eksploatacji paliw kopalnych.

W procesie tworzenia ram nowego programu aktywny udział będą brały starannie wyselekcjonowane lokalne podmioty gospodarcze, których głównym zadaniem będzie dostarczenie informacji dotyczących potrzeb rynku w zakresie umiejętności i wiedzy niezbędnych dla przyszłych studentów.

Z kolei sieć europejskich uniwersytetów (z Polski, Litwy, Włoch oraz Niemiec) w tym projekcie będzie wspierać wdrażanie kursów pilotażowych u azjatyckich partnerów, weryfikując ich trwałość i możliwości implementacji w innych krajach partnerskich. Będzie to miało korzystne oddziaływanie nie tylko w obszarze działalności gospodarczej, ale również w kwestii organizacji szkolnictwa wyższego, zgodnego ze standardami UE. Ponadto, pozytywnie wpłynie na perspektywy gospodarcze Obszaru Kaspijskiego, wskutek wdrożenia polityki Zrównoważonego Rozwoju, związanej z budową Nowego Szlaku Jedwabnego.

Mimo że wszyscy partnerzy biorą udział w realizacji całego projektu, to jego poszczególne etapy są koordynowane przez parę instytucji – jednej europejskiej i jednej azjatyckiej. Ośrodek ma przyjemność współpracować z Azerbejdżańskim Uniwersytetem Turystyki i Zarządzania, organizując pierwszy etap wdrażania projektu.

Projekt ten, jak wiele innych, został napisany jeszcze przed pandemią i dlatego duży nacisk położono w nim na mobilność kadry naukowej oraz organizacji staży i warsztatów we wszystkich krajach partnerskich. W obecnej sytuacji zostają nam jedynie spotkania online i przygotowanie wszystkiego co możliwe na czas, gdy znów będzie można swobodnie podróżować. Co, miejmy nadzieję, nastąpi już wkrótce.