Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

O nas

OBA UW jest jednostką podstawową Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest prowadzenie badań archeologicznych, szczególnie na obszarze Półwyspu Bałkańskiego i na terenach leżących wokół Morza Czarnego. Ośrodek organizuje i przeprowadza badania wykopaliskowe oraz wstępną konserwację badanych obiektów, uczestniczy w publikacji wyników prac badawczych, bierze czynny udział w międzynarodowym życiu naukowym organizując seminaria, konferencje i wymianę naukowców.

Ośrodek prowadzi badania archeologiczne na sześciu stanowiskach: Novae (Bułgaria) – siedziba legionu I Italskiego, Tanais (Rosja) – grecka i rzymska osada handlowa nad Donem, Rhizon (Czarnogóra) – stolica illiryjskiej królowej Teuty, Scodra i Bushat – fortyfikowane osady iliryjskie w północnej Albanii, Konsulovskoye (Ukraina) – grodzisko post-scytyjskie oraz badania podwodne w ramach projektu Danube Delta Underwater Heritage.

W naszych pracach sięgamy, oprócz tradycyjnych metod archeologicznych, po nowoczesne interdyscyplinarne metody badań. Zależnie od potrzeb i możliwości prowadzimy badania geofizyczne, analizy zdjęć lotniczych i satelitarnych, badania antropologiczne, analizy fizykochemiczne malowideł ściennych, naczyń ceramicznych i metali. Prowadzone są prace z zakresu konserwacji kamienia oraz odlewy niektórych zabytków. Wszystkie dane archeologiczne opracowywane są komputerowo zarówno w odniesieniu do zabytków ruchomych jak i architektury. Dokonujemy także komputerowych rekonstrukcji architektonicznych.

Ośrodek Badań Archeologicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Novae został powołany na mocy Zarządzenia nr 4, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 marca 1990 roku. Przed głosowaniem w Senacie Akademickim, wniosek o utworzenie OBA UW był zatwierdzony zarówno przez Radę Instytutu Archeologii jak i Radę Wydziału Historycznego.

Wraz z powołaniem naszej jednostki Rektor UW zatwierdził Statut Ośrodka. W dniu 11 czerwca 1997 roku Senat Akademicki uchwałą zatwierdził nowy Regulamin Ośrodka Badań Archeologicznych. W związku ze zmianą ustaw oraz Statutu Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 19 grudnia 2007 Senat zatwierdził nowy Regulamin Ośrodka (uchwała 323) – Monitor UW Nr 10F, pozycja 401, w którym zmienił nazwę na Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej i nadał jej status jednostki podstawowej.

Ośrodek powstał z przekształcenia dawnej Ekspedycji Archeologicznej UW, działającej w Katedrze Archeologii Śródziemnomorskiej, w ramach tzw. Seminarium Klasycznego prof. dr hab. Kazimierza Majewskiego. Po prof. Majewskim pracami Ekspedycji kierowała prof. dr hab. Ludwika Press, która była również pierwszym Dyrektorem Ośrodka.

W latach 2007-2023 funkcjonuje w Ośrodku Studium doktoranckie

 


Struktura

Rada Naukowa Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Płd.-Wsch.

Prof. dr hab. Piotr Węgleński, przewodniczący
Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski
Prof. dr hab. Piotr Dyczek
Dr Marcin Matera
Mgr Janusz Recław

Studium doktoranckiego Ośrodka:

Prof. Wojciech Nowakowski – kierownik

Sklad personalny Ośrodka

Prof. Piotr Dyczek- Dyrektor
Mgr Janusz Recław – Zastępca dyrektora
Dr hab. Joanna Then-Obłuska
Dr Krzysztof Narloch
Dr Adam Jarych

Mgr Agata Momot

Mgr Bartosz Wojciechowski

Mgr Karolina Miedzianowska – pracownik administracyjny
Mgr Marta Zaręba – pracownik administracyjny